Czech Aerospace Technologies 2018-02-23T11:01:32+00:00

PORTFOLIO

Portfolio naší společnosti kombinuje tři samostatné produktové řady. Do první divize patří ucelená řada statických i plně pohyblivých 6 DOF letových simulátorů, které jsou určeny pro zábavné i výcvikové využití v komerčním sektoru. Většina letových simulátorů Pilot 21 je vybavena plnohodnotným kokpitem, ovládáním a funkcionalitou, jako je tomu u reálných letounů. Do této divize dále patří letové simulátory pro pohyblivou virtuální realitu.

Druhá divize našich produktů je zaměřena na realizaci pokročilých konstrukčních, letových, palubních, elektronických a dalších technologií, které integrujeme do vlastních simulačních nebo letových prototypů.

Portfolio naší společnosti uzavírá třetí divize, která je zaměřena na dlouhodobý vývoj a následné realizace vysoce inovativních řešení v oblasti simulačních, pilotních i bezpilotních konceptů.

TECHNOLOGIE

Ve společnosti Pilot 21 jsou technologie rozděleny obecně na SW a HW, vývojové a výrobní. Komplexním a modulárním propojením našich technologií vznikají simulační, letecké i elektrotechnické komponenty nebo celky, které jsou využívány napříč celým produktovým portfoliem naší společnosti. Mezi dokončené technologie Pilot 21 se řadí zejména komplexní produktová konstrukční řešení, simulační programy, mobilní a vzdálené ovládání našich zařízení, elektrické pohyblivé plošiny, virtuální realita, elektronická palubní avionika, kontrolní moduly, vizualizační a projekční systémy, automatizované řídicí a regulační systémy atp.

Veškeré technologie Pilot 21 jsou vyvíjeny a uváděny do provozu naším týmem leteckých konstruktérů, elektrotechniků, programátorů, pilotů, mechaniků, motorových, aerodynamických či vrtulových specialistů, zkušebních techniků a mnoha dalších pracovníků s mezinárodními zkušenostmi. Ve společnosti Pilot 21 se snažíme o kontinuální vylepšování našich technologií, abychom tyto poznatky mohli implementovat zejména do nových prototypů a konceptů.

VÝVOJ

Naše společnost vyvíjí vlastní SW a HW dílčí komponenty i celky pro výsledné produkty Pilot 21. Tyto komponenty jsou zpravidla modulární a mají vícenásobnou využitelnost v celém rozsahu našeho výrobního portfolia. Veškerý vývoj probíhá stejně jako ostatní činnosti Pilot 21 v České republice. Vývojové oddělení je rozděleno podle divizí našeho portfolia do několika skupin a odborností, kde používáme tradiční, ale i vysoce inovativní postupy. Pro toto oddělení pracuje početná skupina vývojářů a zkušebních techniků mnoha profesí a specializací. Využíváme pokročilé vývojové programy a nástroje, které nám pomáhají dosažené výsledky efektivně převádět na SW + HW výstupy, tj. prototypy, s následnou možností testování a integrace do ucelené řady našeho simulačního i letového portfolia.

Díky průběžnému vývoji v naší společnosti neustále doplňujeme a rozšiřujeme vlastní databázi materiálových, konstrukčních, výrobních, letadlových i simulačních dat dosažených na základě poznatků a výsledků z vývoje, testování a zkoušek.

VÝROBA

Společnost Pilot 21, a.s. vyrábí produkci celého simulačního i letového portfolia v České republice. Při výrobě našich produktů nebo dílčích komponentů využíváme moderní technologické postupy a materiály se značným podílem využití průmyslové automatizace, zejména pro obrábění různých materiálů na šestiosých frézách, nebo pro přesné výpalky při termickém dělení materiálu atp. I přes neustálý pokrok technologií, výrobních postupů a materiálů, zejména pro 3D tiskárny, v naší společnosti i nadále používáme tradiční letecké materiály a výrobní postupy s velkým podílem ručních prací, jako je svařování, laminace, kovovýroba, dřevomodelářství, lepení, mechanické integrace, montáže, elektrické instalace, lakování, a to zejména u prototypů a konceptů.

Mnohaletá praxe v simulačním a leteckém oboru nám poskytuje zkušenosti a výrobní možnosti, které zajišťují, že každý dílčí komponent je od samého začátku vyvíjen a vyráběn podle náročných standardů a požadavků tohoto průmyslového odvětví. V naší výrobě klademe značný důraz na vysokou kvalitu a maximální přesnost zpracování.

SPOLEČNOST

Pilot 21, a.s. je česká technologická společnost, která působí v oblasti vývoje a výroby vlastních letových a simulačních zařízení. Historie technologií a produktů Pilot 21 se začala psát v roce 2006, kdy byla zahájena výroba našeho prvního letového simulátoru ve spolupráci s českým výrobcem cvičných akrobatických letounů pro víceúčelové využití. Od roku 2014 se soustředíme především na vývoj a výrobu vlastních plně pohyblivých letových simulátorů, bezpilotních prototypů i pilotovaných konceptů.

Naše společnost je zaměřena na nejnovější trendy a inovativní technologie, které aplikujeme do komplexní řady našeho produktového portfolia. V oblasti výroby a realizace produktů naší společnosti kombinujeme klasické i nejmodernější výrobní materiály, technologie a postupy.

www.pilot21.com / info@pilot21.com

Pilot 21, a.s.

Heleny Malířové 285/2
Prague 6, 169 00
Czech Republic

© 2018 Pilot 21, a.s. All rights reserved.